Wiskundige raadsels

Je zoekt uitdaging op rekenvlak en wilt je wiskundig inzicht testen?
Met deze wiskundige- / rekenraadsels kun je aardig uit de voeten.


Laat je niet verleiden snel op de antwoord knop te drukken, maar probeer het eerst zelf uit te vogelen. Succes!

wiskundige raadsels

Rekenraadsels | wiskundige breinbrekers


Gebruik 4 x het cijfer 9 voor een som waarvan de uitkomst precies 100 is. Optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen, alles mag.

Antwoord
99 + (9 / 9) = 100

Een doos aardbeien en een een banaan kosten samen € 5,00. De doos aardbeien is € 4,- duurder dan de banaan. Wat kost de doos aardbeien en wat kost de banaan?

Antwoord
De doos aardbeien kost € 4,50. De banaan kost € 0,50

Welk cijfer moet de volgende zijn in onderstaande reeks:
2 – 5 – 11 – 23

Antwoord
47 (steeds x 2 +1)

Je hebt op school 3 cijfers gehaald; een 6, een 7,5 en een 8. Er was 1 cijfer dat 2x meetelde, de andere 2 telden 1x mee. Gemiddeld sta je nu bijna een 7. Welk cijfer telde 2x mee?

Antwoord
De 6; (6 x 2) + 7,5 + 8 = 27,5 / 4 = 6,875. Als de 7,5 of de 8 twee keer had meegeteld, dan stond je meer dan een 7 gemiddeld.

Verdeel 110 in tweeën, waarbij het ene getal 150% van de zal is. Wat zijn de 2 nummers?

Antwoord
66 en 44

Je mag 3 maal hetzelfde cijfer gebruiken in een eenvoudige optelling waarvan de som twaalf is.
Je mag het cijfer 4 niet gebruiken. Welk cijfer zoeken we?

Antwoord
Het cijfer 1; 1 + 11 = 12

Maak het volgende rijtje af:
1 = 2
2 = 6
3 = 12
4 = 20
5 = ?

Antwoord
30; steeds het getal plus het getal in kwadraat. Dus 5 + 25 = 30

In een straat staan 50 huizen, genummerd van 1 t/m 50. Hoeveel vijven staan er in totaal in al deze huisnummers?

Antwoord
6 (5, 15, 25, 35, 45, 50)

Wat is de waarde van 4 in het volgende rijtje?
1 = 3
2 = 4
3 = 6
4 = ?
Antwoord:

Antwoord
2; 2 = 4, dus 4 = 2 V

Maak het onderstaande rijtje af. Welk cijfer zoeken we?
2, 5, 7, 12, 19, …?

Antwoord
31; De laatste 2 cijfers tel je steeds bij elkaar op.

reken raadsels

Rekenraadsels voor knappe koppen!


2 plus 2 is 4 en 2 keer 2 is ook 4. Kun je nog twee getallen bedenken waarbij de som (opgeteld) en het product (vermenigvuldigd) gelijk. De getallen hoeven niet hetzelfde te zijn..

Antwoord
De getallen 5 en 1,25; 5 + 1,25 = 6,25 en ook 5 x 1,25 = 6,25

1 kip legt 4 eieren in 3 dagen. Hoeveel eieren leggen 3 kippen in 9 dagen?

Antwoord
36 eieren; 3 kippen leggen 3 × 4 = 12 eieren in 3 dagen.; dit is in 9 dagen; 12 x 3 = 36 eieren.

Ingezonden wiskundige raadsels

Van Ano
Je gaat naar de bloemenwinkel. Je koopt voor twee euro vijftig bloemen en je koopt er een vaasje van vijftig cent bij. Je betaalt met drie euro en je krijgt vijftig cent terug. Waarom krijg je vijftig cent terug?

Antwoord
De bloemen waren 2 euro en het vaasje koste 50 cent en dat is samen 2,50

Van Bp
Hoe vorm je met 4 achten 24 door enkel te delen, vermenigvuldigen, optellen en aftrekken?

Antwoord
88-(8*8)

Van Plop
Eva vraagt aan Fillip: Hoe oud ben je?
Hij antwoordt: Ik ben 6 keer zo oud als jij.
2 jaar geleden was ik 8 keer zo oud als jij.
Hoe oud zijn Eva en Fillip?

Antwoord
7 en 42

Van 2021
Je hebt 6 eieren, je brak er 2, je kookte er 2 en je at er 2. Hoeveel zijn er dan over?

Antwoord
4, want je breekt er 2, dan kook je die 2 en daarna eet je die 2.

Van Arend
Je hebt in een bak 99 witte en rode bal. Hoeveel procent kans heb je dat je de rode bal pakt?

Antwoord
50 procent. Je pakt hem wel of je pakt hem niet.

Van Fanoniem***
●= 2
■=3 keer zoveel als □
○□□□ = ●●■
Hoeveel is ○?

Antwoord
○=4
Want ■ is drie keer zoveel als □ dus is ■ gelijk aan □, dus kun je alle vierkantjes wegdoen. Dan blijft nog over: ○=●●. En ● is twee. Dus ●● is vier. Dus is ○ 4.

Van Ashvio
Wat zijn alle getallen van 1 t/m 100 bij elkaar?
1+2+3+4+5 enz….

Antwoord
In plaats van alle getallen één voor één bij elkaar op te tellen, bestaat er een algemene formule voor deze som:  
som = N x ( N+1) / 2. Dus: 100 x (100+1 =)101 = 10100 : 2 = 5050

Van Sjoerd
Een boer heeft een heel groot stuk weiland. Hij is benieuwd hoe lang hij erover doet om er helemaal omheen te rijden met zijn tractor. Hij doet dat twee keer. De eerste keer doet hij er 90 minuten over. De tweede keer doet hij er anderhalf uur over… Hoe kan dat?

Antwoord
90 minuten en anderhalf uur is precies hetzelfde!

Van Donito
Hoe maak je met acht achten duizend?

Antwoord
888+88=976+8=984+8=992+8=1000

Van George
Een boer ligt op zijn sterfbed en heeft 17 koeien ter verdelen. Hij heeft 3 zoons.
Zoon 1 krijgt de helft
Zoon 2 krijgt een derde
Zoon 3 wat er over blijft
Maar 17 kan je niet delen door 3. Hoe lossen we dit op?

Antwoord
Gelukkig komt er een veehandelaar voorbij en die zegt: Je krijgt er eventjes 1 koe bij. Dus heb je er 18. De zonen krijgen dus:
Zoon 1 – 18 gedeeld door de helft is 9
Zoon 2 – 18 gedeeld door een derde is 6
Zoon 3 – krijgt er 2 is samen 17
Dus kan de koe die eventjes geleend was
van de veehandelaar weer terug.
Som opgelost………..

Van appelsap
Hoeveel keer komt 0 tussen 0 en 100?

Antwoord
12 keer : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en 100 (dat zijn 2 nullen)

Van anoniempje123
Je hebt een zandloper van 7 minuten en een zandloper van 11 minuten.
Je wilt daarmee precies 15 minuten afmeten. Hoe kun je dat, zonder tijdverlies, doen?

Antwoord
Draai beide zandlopers tegelijk om.
Als die van 7 klaar is draai je die onmiddellijk om.
Vier minuten later is die van 11 klaar.
Draai die van 7 weer om en vier minuten later is ook die klaar.

Van Anoniem
1=3
2=5
3=8
4=9
5=12
Wat is logisch gezien het volgende getal? (6) (Tip: denk aan deelbaarheid.)

Antwoord
Het getal wordt telkens opgeteld met het volgende priemgetal. Dus dan is 6=13.
Want het volgende priemgetal is 7 en 6 + 7= 13

Meer uitdagende pagina’s