Wiskundige raadsels

Je zoekt uitdaging op rekenvlak en wilt je wiskundig inzicht testen?
Met deze wiskundige- / rekenraadsels kun je aardig uit de voeten. Laat je niet verleiden snel op de antwoord knop te drukken, maar probeer het eerst zelf uit te vogelen. Succes!

Rekenraadsels | wiskundige breinbrekers

Gebruik 4 x het getal 9 voor een som waarvan de uitkomst precies 100 is. Optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen, alles mag.

Antwoord
99 + (9 / 9) = 100

Een doos aardbeien en een een banaan kosten samen € 5,00. De doos aardbeien is € 4,- duurder dan de banaan. Wat kost de doos aardbeien en wat kost de banaan?

Antwoord
De doos aardbeien kost € 4,50. De banaan kost € 0,50

Welk cijfer moet de volgende zijn in onderstaande reeks:
2 – 5 – 11 – 23

Antwoord
47 (steeds x 2 +1)

Je hebt op school 3 cijfers gehaald; een 6, een 7,5 en een 8. Er was 1 cijfer dat 2x meetelde, de andere 2 telden 1x mee. Gemiddeld sta je nu bijna een 7. Welk cijfer telde 2x mee?

Antwoord
De 6; (6 x 2) + 7,5 + 8 = 27,5 / 4 = 6,875. Als de 7,5 of de 8 twee keer had meegeteld, dan stond je meer dan een 7 gemiddeld.

Verdeel 110 in tweeën, waarbij het ene getal 150% van de zal is. Wat zijn de 2 nummers?

Antwoord
66 en 44

Je mag 3 maal hetzelfde cijfer gebruiken in een eenvoudige optelling waarvan de som twaalf is.
Je mag het cijfer 4 niet gebruiken. Welk cijfer zoeken we?

Antwoord
Het cijfer 1; 1 + 11 = 12

Maak het volgende rijtje af:
1 = 2
2 = 6
3 = 12
4 = 20
5 = ?

Antwoord
30; steeds het getal plus het getal in kwadraat. Dus 5 + 25 = 30

In een straat staan 50 huizen, genummerd van 1 t/m 50. Hoeveel vijven staan er in totaal in al deze huisnummers?

Antwoord
6 (5, 15, 25, 35, 45, 50)

Wat is de waarde van 4 in het volgende rijtje?
1 = 3
2 = 4
3 = 6
4 = ?
Antwoord:

Antwoord
2; 2 = 4, dus 4 = 2 V

Maak het onderstaande rijtje af. Welk cijfer zoeken we?
2, 5, 7, 12, 19, …?

Antwoord
31; De laatste 2 cijfers tel je steeds bij elkaar op.

reken raadsels

Rekenraadsels voor knappe koppen!


2 plus 2 is 4 en 2 keer 2 is ook 4. Kun je nog twee getallen bedenken waarbij de som (opgeteld) en het product (vermenigvuldigd) gelijk. De getallen hoeven niet hetzelfde te zijn..

Antwoord
De getallen 5 en 1,25; 5 + 1,25 = 6,25 en ook 5 x 1,25 = 6,25

1 kip legt 4 eieren in 3 dagen. Hoeveel eieren leggen 3 kippen in 9 dagen?

Antwoord
36 eieren; 3 kippen leggen 3 × 4 = 12 eieren in 3 dagen.; dit is in 9 dagen; 12 x 3 = 36 eieren.

Welk getal hoort er bij het getal 8 in onderstaande getallenreeks?
2 = 6
3 = 12
4 = 20
5 = 30
6 = 42
8 = ?

Antwoord
72. De getallen komen tot stand mbv de formule: x= x * (x+1). Dus 8*9 (8+1)=72

Hoe vaak komt het cijfer 7 voor tussen 0 en 100?

Antwoord
20 keer; 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 (2x!), 78 ,79, 87, 97

Een zakje chips en een een kauwgompje kosten samen € 1,10. Het zakje chips is € 1,- duurder dan het kauwgompje. Wat kost een zakje chips en wat kost een kauwgompje?

Antwoord
Het zakje chips kost € 1,05 en het kauwgompje kost € 0,05

Welk getal zoeken we in onderstaande cijferreeks?
1 – 3 – 7 – 15 – 31 – 63 – ?

Antwoord
127; Om de volgende in de reeks te vinden tellen we steeds het getal in het rijtje op met datzelfde getal plus 1. 1+2=3, 3+4=7, 7+8=15, 15+16=31, 31+32=64, en 63+64=127

wiskundige raadsels

Wiskundige raadsels.
Dat zet je aan het denken…


Maak onderstaande som kloppend door een plus of een min te plaatsen op de plek van *.
7 * 5 * 1 * 8 * 3 = 16

Antwoord
7 + 5 – 1 + 8 – 3 = 16

Welk getal hoort niet in onderstaand rijtje?
12 – 27 – 18 – 23 – 9

Antwoord
23; alle anderen passen in de tafel van 3.

Een hotel heeft 4 verdiepingen. Op de begane grond zitten 4 kamers en op iedere volgende verdieping zitten twee kamers meer dan de voorgaande verdieping. Op welke verdieping komt de lift het vaakst?

Antwoord
Op de begane grond

Hoe kun je 8 achten bij elkaar optellen om het getal 1000 te krijgen?

Antwoord
888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000

Je hebt twee kruiken. In de ene kruik kan precies 5 liter water en in de andere precies 3 liter. Hoe kan je met deze twee kruiken precies 4 liter water afmeten?

Antwoord
Je vult de vijfliterkruik en giet het water in de drieliterkruik totdat hij vol zit. Er zit nu nog twee liter in de vijfliterkruik. De drieliterkruik gooi je leeg en vult hem daarna weer met de andere twee liter uit de vijfliterkruik. Dan vul je de vijfliterkruik weer en vult de drieliterkruik tot aan de rand aan. Nu zit er precies vier liter in de vijfliterkruik.

Wat is de overeenkomst tussen de nummers 11, 69 en 88?

Antwoord
Je kunt ze ook op de kop lezen…

Het hele voetbalelftal wil elkaar feliciteren na het winnen van het kampioenschap. Iedere speler schud 1x de hand van elke andere speler. Hoeveel keer worden er handen geschud?

Antwoord
Speler 1 schudt handen met speler 2 tot en met 11. Dat is 10 keer schudden. Speler 2 heeft al met speler 1 handen geschud en moet nog handen schudden met 3 tot en met 11. Dat is 9 keer schudden. De totale rekensom is dus: 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 +1 = 55 keer handen schudden.

Het gemiddelde van 2 getallen is 22. Het ene getal is 17, wat is het andere getal?

Antwoord
27; 22 = …/2 > 22= 44/2. Het ene getal is 17, dus het andere getal is 44-17=27

Kun jij 45 maken van deze getallen? 2 – 3 – 9 – 6

Antwoord
2 x 6 x 3 + 9 = 45

Ingezonden wiskundige raadsels

Ingezonden door Ano
Je gaat naar de bloemenwinkel. Je koopt voor twee euro vijftig bloemen en je koopt er een vaasje van vijftig cent bij. Je betaalt met drie euro en je krijgt vijftig cent terug. Waarom krijg je vijftig cent terug?

Antwoord
De bloemen waren 2 euro en het vaasje koste 50 cent en dat is samen 2,50

Ingezonden door Bp
Hoe vorm je met 4 achten 24 door enkel te delen, vermenigvuldigen, optellen en aftrekken?

Antwoord
88-(8*8)

Ingezonden door Plop
Eva vraagt aan Fillip: Hoe oud ben je?
Hij antwoordt: Ik ben 6 keer zo oud als jij.
2 jaar geleden was ik 8 keer zo oud als jij.
Hoe oud zijn Eva en Fillip?

Antwoord
7 en 42

Ingezonden door 2021
Je hebt 6 eieren, je brak er 2, je kookte er 2 en je at er 2. Hoeveel zijn er dan over?

Antwoord
4, want je breekt er 2, dan kook je die 2 en daarna eet je die 2.

Ingezonden door Arend
Je hebt in een bak 99 witte en rode bal. Hoeveel procent kans heb je dat je de rode bal pakt?

Antwoord
50 procent. Je pakt hem wel of je pakt hem niet.

Ingezonden door Fanoniem***
●= 2
■=3 keer zoveel als □
○□□□ = ●●■
Hoeveel is ○?

Antwoord
○=4
Want ■ is drie keer zoveel als □ dus is ■ gelijk aan □, dus kun je alle vierkantjes wegdoen. Dan blijft nog over: ○=●●. En ● is twee. Dus ●● is vier. Dus is ○ 4.

Ingezonden door Ashvio
Wat zijn alle getallen van 1 t/m 100 bij elkaar?
1+2+3+4+5 enz….

Antwoord
In plaats van alle getallen één voor één bij elkaar op te tellen, bestaat er een algemene formule voor deze som:  
som = N x ( N+1) / 2. Dus: 100 x (100+1 =)101 = 10100 : 2 = 5050

Ingezonden door Corjan Wien
Susan heeft een pincode waar cijfers niet meervoudig in voorkomen. Ze vertelt Mimi de eerste 2 cijfers van de code en Lana de laatste 2 cijfers van de code. Mimi zegt: Mijn cijfers vormen een even getal. Lana zegt: Mijn cijfers vormen een priemgetal en de 2 cijfers afzonderlijk zijn ook beide priemgetallen. Mimi zegt: Ik weet de code. Lana zegt: Dan weet ik ook de code. Wat is de code?

Antwoord
23, 37, 53 en 73 zijn de enige priemgetallen die bestaan uit 2 afzonderlijke priemgetallen. Mimi zegt de code te weten, dus haar getallen sluiten 3 getallen van Lana uit. Dit zouden 27, 57, 72 of 75 kunnen zijn, daarvan is alleen 72 even. De code is dus 7253.

Ingezonden door Sjoerd
Een boer heeft een heel groot stuk weiland. Hij is benieuwd hoe lang hij erover doet om er helemaal omheen te rijden met zijn tractor. Hij doet dat twee keer. De eerste keer doet hij er 90 minuten over. De tweede keer doet hij er anderhalf uur over… Hoe kan dat?

Antwoord
90 minuten en anderhalf uur is precies hetzelfde!

Door Donito
Hoe maak je met acht achten duizend?

Antwoord
888+88=976+8=984+8=992+8=1000

Door George
Een boer ligt op zijn sterfbed en heeft 17 koeien ter verdelen. Hij heeft 3 zoons.
Zoon 1 krijgt de helft
Zoon 2 krijgt een derde
Zoon 3 wat er over blijft
Maar 17 kan je niet delen door 3. Hoe lossen we dit op?

Antwoord
Gelukkig komt er een veehandelaar voorbij en die zegt: Je krijgt er eventjes 1 koe bij. Dus heb je er 18. De zonen krijgen dus:
Zoon 1 – 18 gedeeld door de helft is 9
Zoon 2 – 18 gedeeld door een derde is 6
Zoon 3 – krijgt er 2 is samen 17
Dus kan de koe die eventjes geleend was
van de veehandelaar weer terug.
Som opgelost………..

Ingezonden door appelsap
Hoeveel keer komt 0 tussen 0 en 100?

Antwoord
12 keer : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en 100 (dat zijn 2 nullen)

Ingezonden door Pieter
47; 1 cijfer is goed alleen de plek is fout
189; 1 cijfer is goed en hij is op de goede plek
964; 2 cijfers zijn goed maar allebei op de verkeerde plek
523; alle cijfers zijn fout
286; 1 cijfer is goed maar zijn plek is fout
Wat is de code?

Antwoord
Kijk maar hoe je doet, het is 679

Bekijk ook: Geinige breinbrekers | Moeilijke raadsels | Raadsels Quiz | Kinderraadsels